DYREKTOR DS. ADMINISTRACYJNYCH

Dyrektor ds. Administracyjnych pełni jedną z najważniejszych funkcji przed, w trakcie i po spotkaniu każdego klubu Toastmasters, ponieważ to od jego obecności oraz umiejętności zaangażowania w pomoc pozostałych członków klubu, zależy jakość materiałów potrzebnych, aby w trakcie spotkania było przytulnie i niczego nie brakowało. Ponadto jest pierwszą osobą witającą gości.

Zadania dyrektora ds. administracyjnych :

  • organizacja miejsca spotkań,
  • każdorazowe przygotowanie sali do spotkań,
  • przechowywanie mienia klubu,
  • powitanie członków i gości,
  • inne (catering, liczenie głosów),
  • czynny udział w spotkaniach klubu,
  • udział w posiedzeniach zarządu klubu, w szkoleniach zarządu i w konferencjach oraz innych wydarzeń TM,
  • przygotowanie swojego następcy

Dyrektor ds. Administracyjnych uczy się nawiązywać kontakty oraz zdobywa doświadczenia organizacyjne i umiejętność angażowania członków.