Moje pierwsze spotkanie


Każda podróż ma swój cel, ale ma też swój początek. Dla milionów ta podróż rozpoczęła się wraz z uczestnictwem w pierwszym spotkaniu Toastmasters.

Twoje pierwsze spotkanie Toastmasters to dopiero początek podróży. Twój cel podróży zależy od Ciebie. Zapraszamy Cię do naszego klubu. Spotkania odbywają się co tydzień o tej samej godzinie.

Nie ma presji, aby przemawiać podczas swojego pierwszego spotkania. Możesz po prostu obserwować albo zadawać pytania, jeśli zechcesz.

Spotkanie Toastmasters zapewnia możliwość i wspierające środowisko do doskonalenia umiejętności wystąpień publicznych, komunikacji i przywództwa. Spotkania są organizowane samodzielnie, a członkowie realizują program edukacyjny Toastmasters.