Nowi członkowie mają możliwość wyboru swojego rozwoju aż w 11 różnych ścieżkach. Każda jest zaprojektowana tak, aby wzmacniać kluczową kompetencję i rozwijać Twoje umiejętności przemawiania publicznego i liderstwa. Aby wybrać ścieżkę możesz rozwiązać test online, który pomoże Ci zdecydować, która ścieżka jest dla Ciebie odpowiednia.

null

DYNAMICZNE PRZYWÓDZTWO

Ścieżka pomagać budować umiejętności strategicznego lidera i negocjatora. Składa się z projektów, które koncentrują się na rozumieniu stylów przywództwa, komunikacji, wpływie konfliktu na grupę i umiejętnościach potrzebnych do zarządzania konfliktem. Każdy projekt kładzie również nacisk na rozwój strategii ułatwiających zaplanowanie i przeprowadzenie zmiany w grupie czy organizacji, na komunikację interpersonalną oraz wystąpienia publiczne. Ścieżka Dynamiczne Przywództwo kończy się projektem skupionym na zastosowaniu umiejętności przywódczych. 

Warto wybrać tę ścieżkę, jeśli stoisz przed wyzwaniem podjęcia nowego stanowiska w pracy lub jeśli jesteś w sytuacji, w której zarządzasz grupą ludzi.