SEKRETARZ

Objęcie roli sekretarza stanowi możliwość poznania jak funkcjonuje klub. Dowiesz się kto jest odpowiedzialny za składki członkowskie, kto organizuje klubowe konkursy oraz ile zaangażowania wnosi w działanie klubu każdy członek zarządu. Pełnienie funkcji sekretarza jest bardzo dobrym przygotowaniem do objęcia kolejnych, bardziej wymagających ról w zarządzie.

Do głównych zadań klubowego sekretarza należą:

  • przesyłanie zmian w składzie zarządu do Toastmasters International,
  • opieka nad klubowymi dokumentami,
  • sporządzanie notatek ze spotkań zarządu,
  • obsługa korespondencji klubowej,
  • uczestniczenie w szkoleniach przeznaczonych dla członków zarządu,
  • wspieranie pozostałych członków zarządu,
  • przygotowanie swojego następcy na kolejną kadencję,

Podobnie jak wszyscy członkowie zarządu, sekretarz jest odpowiedzialny za tworzenie przyjaznej atmosfery na spotkaniach, witanie gości i wspieranie członków klubu w ich rozwoju.