WICEPREZES DS. CZŁONKOSTWA

Wiceprezes ds. Członkostwa jest odpowiedzialny za budowanie i utrzymanie członkostwa w klubie. To jedna z najważniejszych pozycji w Klubie Toastmasters, ponieważ naszym najważniejszym zasobem są ludzie, którzy tworzą klub. Wiceprezes ds. Członkostwa jest często pierwszym punktem kontaktu dla nowych osób, które rozważają przystąpienie do klubu. Często pierwsze wrażenie determinuje decyzję osoby, która pojawia się na spotkaniu o tym, czy chce przystąpić do klubu i dalej angażować się w działalność klubową, czy nie, a Wiceprezes ds. Członkostwa może przyczynić się do tego, że dana osoba zasili szeregi klubu. Najważniejsze to rozmawiać, dbać o nowe osoby, i „być dla nich”, co w rezultacie przekłada się na wzrost i sukces klubu.

Do obowiązków wiceprezesa ds. członkostwa należy:

  • budowanie i planowanie członkostwo w klubie, rekrutacja nowych członków

  • witanie gości, zadbanie o każdą nową osobę pojawiającą się na spotkaniu w klubie, tak, żeby czuła się, że jest mile widziana. Wyjaśnianie idei Toastmasters, programu edukacyjnego wszystkim gościom biorącym udział w spotkaniu,
  • prowadzenie listy obecności gości, tzw. „Księgi Gości”, wysyłanie do gości informacji po spotkaniu z podziękowaniem za udział w spotkaniu, krótkim objaśnieniem idei spotkań Toasmasters oraz zaproszeniem do wzięcia udziału w kolejnym spotkaniu. Utrzymywanie z gośćmi kontaktu po spotkaniu,
  • wyjaśnianie gościom i nowym członkom zasad członkostwa w klubie. Pomoc dla gości, którzy wyrazili chęć przystąpienia do klubu w wypełnieniu wszystkich formalności,
  • interesowanie się tymi członkami klubu, którzy nie uczęszczają na spotkania,
  • współpraca z prezesem, wiceprezesem ds. edukacji celem zapewnienia, że każdy członek jest formalnie przedstawiony i wprowadzony na pierwszym spotkaniu,
  • pomoc nowym członkom w zasymilowaniu się z grupą,
  • prowadzenie raportów na temat aktualnego członkostwa w klubie.

Czytaj więcej