WICEPREZES DS. CZŁONKOSTWA

Wiceprezes ds. Członkostwa jest odpowiedzialny za budowanie i utrzymanie członkostwa w klubie. To jedna z najważniejszych pozycji w Klubie Toastmasters, ponieważ naszym najważniejszym zasobem są ludzie, którzy tworzą klub. Wiceprezes ds. Członkostwa jest często pierwszym punktem kontaktu dla nowych osób, które rozważają przystąpienie do klubu. Często pierwsze wrażenie determinuje decyzję osoby, która pojawia się na spotkaniu o tym, czy chce przystąpić do klubu i dalej angażować się w działalność klubową, czy nie, a Wiceprezes ds. Członkostwa może przyczynić się do tego, że dana osoba zasili szeregi klubu. Najważniejsze to rozmawiać, dbać o nowe osoby, i „być dla nich”, co w rezultacie przekłada się na wzrost i sukces klubu.

Do obowiązków wiceprezesa ds. członkostwa należy:

  • budowanie i planowanie członkostwo w klubie, rekrutacja nowych członków
Czytaj więcej