WICEPREZES DS. KSZTAŁCENIA

Jest odpowiedzialny za nadzorowanie cotygodniowych spotkań. Planuje daty spotkań i specjalnych wydarzeń. Zarządza programem easy-speak, w którym członkowie zapisują się na mowy i funkcje na cotygodniowych spotkaniach. Pomaga znaleźć mentora nowym członkom lub wspiera Master Mentora w tej funkcji. Informuje nowych członków o programie edukacyjnym Toastmasters. Ponadto jest koordynatorem wiosennych i jesiennych klubowych konkursów.

Do obowiązków wiceprezesa ds. edukacji należą:

  • prowadzenie easy-speaka i planowanie wydarzeń specjalnych
  • koordynowanie mentoringu w klubie
  • koordynowanie organizacji konkursów klubowych
  • głosowanie na międzynarodowych konferencjach
  • przygotowanie zastępcy lub asystenta oraz następcy
  • planowanie i nieustanne monitorowanie sukcesów klubu w programie DCP – Distinguished Club Program czyli program wyróżniających się klubów
  • Inicjowanie zgłoszeń do TMI o ukończonych projektach przez klubowicza
  • otwieranie i zamykanie spotkania, gdy prezes jest nieobecny