WICEPREZES DS. PUBLIC RELATIONS

Jest odpowiedzialny za koordynowanie działań dotyczących wizerunku klubu oraz zachęca do wstąpienia do klubu.

Do obowiązków wiceprezesa ds. public relations należą:

 • propagowanie idei Toastmasters,
 • aktywny udział w zebraniach zarządu,
 • przygotowywanie raportów ze swoich działań,
 • przygotowywanie not prasowych i newslettera oraz materiałów promocyjnych (ulotki, wizytówki, klipy video),
 • publikacja materiałów promocyjnych,
 • czuwanie nad właściwym wykorzystaniem marki Toastmasters
 • udział w szkoleniach organizowanych przez klub oraz innych klubowych wydarzeniach,
 • zarządzanie klubową witryną www (w tym publikacje podsumowań z kolejnych spotkań) oraz portalami społecznościowymi (YouTube, Facebook),
 • kontakt z lokalnymi mediami i organizacja wywiadów,
  pomoc w organizacji wydarzeń klubowych (konkursów, szkoleń, okazjonalnych przyjęć),
 • utrzymywanie kontaktu z innymi klubami
 • udzielanie się na ogólnopolskiej stronie TM