Typowe spotkanie Toastmasters

Spotkania Toastmasters składają się z kilku sekcji:

Otwarcie spotkania: Toastmaster dnia wita wszystkich uczestników i przedstawia porządek spotkania.

Przemówienia przygotowane: Kilku członków wygłasza wcześniej przygotowane przemówienia. Każde przemówienie jest zgodne z określonym projektem z podręcznika Toastmasters, który skupia się na różnych aspektach komunikacji, takich jak organizacja mowy, użycie głosu, czy mowa ciała.

Przemówienia improwizowane : Prowadzący tę część (Moderator gorących pytań) zadaje uczestnikom niespodziewane pytania lub tematy, na które muszą natychmiast odpowiedzieć. Każdy uczestnik ma zwykle 1-2 minuty na odpowiedź. Ta sekcja pomaga ćwiczyć szybkie myślenie i spontaniczne przemawianie.

Oceny: Każde przygotowane przemówienie jest oceniane przez innego członka klubu. Oceny są konstruktywne i mają na celu pomoc mówcy w doskonaleniu jego umiejętności. W tej części znajdują się również oceny gramatyki, użycia czasu oraz płynności mowy.


Role w klubie Toastmasters


Każde spotkanie ma kilka określonych ról, które pomagają w jego prowadzeniu:

Toastmaster wieczoru: Odpowiada za prowadzenie spotkania, wprowadzanie mówców i dbanie o płynność spotkania.

Mówca: Członek, który przygotowuje i wygłasza przemówienie zgodnie z określonym projektem.

Oceniający przemowienie: Osoba, która ocenia przemówienie przygotowane, udzielając konstruktywnej informacji zwrotnej.

Moderator gorących pytań : Przygotowuje tematy i prowadzi sekcję przemówień improwizowanych.

Główny oceniający : Osoba, która ocenia całe spotkanie, w tym rolę Toastmastera, oceniających i innych uczestników.

Chronometrażysta : Monitoruje czas przemówień, ocen i odpowiedzi improwizowanych, sygnalizując mówcom za pomocą kart lub sygnałów świetlnych, kiedy zbliżają się do końca czasu.

Gramatyk : Zwraca uwagę na poprawność językową, użycie ciekawych słów i zwrotów, a także na błędy językowe popełniane przez mówców.

Kontroler płynności : Sygnalizuje zjawisko paramowy ( ile razy mówcy używają wypełniaczy słownych, takich jak „um”, „ah”, „you know”, itp.) i raportuje to na końcu spotkania.

Każda z tych ról jest kluczowa dla sprawnego przebiegu spotkania i oferuje członkom klubu możliwość praktykowania różnych aspektów przywództwa i komunikacji.


Pathways

Program „Pathways” w Toastmasters jest nowoczesnym podejściem do rozwoju umiejętności komunikacyjnych i przywódczych, dostosowanym do indywidualnych potrzeb członków. Zasada „Pathways” polega na oferowaniu zróżnicowanych ścieżek edukacyjnych (paths), z których każda koncentruje się na różnych aspektach rozwoju osobistego i zawodowego. Oto kluczowe elementy tego programu:


Program oferuje 11 różnych ścieżek edukacyjnych, z których każda skupia się na innych umiejętnościach. Oto kilka przykładów ścieżek:

Dynamic Leadership (Dynamiczne Przywództwo)


Effective Coaching (Efektywny Coaching)


Innovative Planning (Innowacyjne Planowanie)


Motivational Strategies (Motywacyjne Strategie)


Presentation Mastery (Mistrzostwo Prezentacji)


Strategic Relationships (Strategiczne Relacje)


Team Collaboration (Współpraca w Zespole)


Poziomy Rozwoju (Levels): Każda ścieżka jest podzielona na pięć poziomów, które stopniowo zwiększają złożoność zadań:

Level 1: Mastering Fundamentals (Opanowanie Podstaw)
Level 2: Learning Your Style (Poznanie Swojego Stylu)
Level 3: Increasing Knowledge (Zwiększanie Wiedzy)
Level 4: Building Skills (Budowanie Umiejętności)
Level 5: Demonstrating Expertise (Demonstrowanie Ekspertyzy)
Projekty i Zadania: Każdy poziom zawiera zestaw projektów i zadań, które pomagają członkom rozwijać konkretne umiejętności. Projekty mogą obejmować wygłaszanie przemówień, prowadzenie warsztatów, realizowanie projektów grupowych, itp.

Proces Uczenia się
Wybór Ścieżki: Nowi członkowie rozpoczynają swoją przygodę z Pathways od wypełnienia krótkiej ankiety oceniającej ich cele i zainteresowania. Na podstawie wyników ankiety otrzymują rekomendacje dotyczące najbardziej odpowiednich ścieżek edukacyjnych.

Realizacja Projektów: Członkowie realizują projekty zgodnie z wybraną ścieżką, zdobywając przy tym praktyczne doświadczenie. Każdy projekt jest zaprojektowany tak, aby rozwijać konkretne umiejętności.

Oceny i Informacje Zwrotne: Po każdym projekcie członkowie otrzymują oceny i informacje zwrotne od innych członków klubu, co pomaga im w doskonaleniu swoich umiejętności.

Mentoring: Pathways oferuje również możliwość korzystania z mentoringu, gdzie bardziej doświadczeni członkowie wspierają nowych członków w ich rozwoju.